Välkommen till
Gransås Skogs- & Lantbruks AB

Från planta till industri!

Certifierat skogsföretag i Småland

Vi är ett PEFC-Certifierat skogsföretag som anpassar oss till den maskinellt tekniska utvecklingen i skogen.

Vi erbjuder:

PEFC
  • Slutavverkning
  • Gallring
  • Riskörning
  • Markberedning
  • Våtmarksavverkning
  • Transporter av rundvirke

Skogsföretag i Gransås, Älmeboda

Vår huvuduppdragsgivare är JGA Skog men vi åtar oss också uppdrag för privata skogsägare.
Vi finns i Gransås, Älmeboda. Läs mer om företaget här.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Gransås Skogsföretag Småland

Följ oss på facebook